Zwroty – prawo odstąpienia od umowy


Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Każdy obraz zamówiony przez Państwa nosi takie znamiona.
Brak prawa odstąpienia od zawartej umowy nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne wady Produktów.